Iassen Ghiuselev

РЕЦЕНЗИИ


Много от книгите на Ясен Гюзелев са посрещнати с внимание от пресата. За него са писали някои от големите имена на критиката в тази област от Германия, САЩ, България...

Тук могат да се прочетат някои от най-съдържателните от тях.