Iassen Ghiuselev

КАРТИ


Някой е казал, че Таро картите, са най-голямата книга без думи. В този смисъл моят опит е сходен с търсенията ми в областта на книжната илюстрация, но в друга форма.