Iassen Ghiuselev

ДРУГИ ТВОРБИ


Тук могат да бъдат видени някои мои илюстрации, правени, по различни по илюстрираната книга проекти; графики, портрети, някои подготвителни рисунки, както и просто рисунки. В раздела „постери”ще се нареди една поредица, мислена от мен на базата на някои от илюстрираните вече истории. Тя по своему ще предлага един нов, понякога неочакван поглед върху представянето на една история, различен от този в книгата, като форма.